Obavijest za članove


Molimo sve članove koji su uplatili članarinu preko interneta ili osobno da nam na e mail pošalju adrese kako bismo mogli poštom poslati iskaznice.